TTO - Trung ương Đoàn vừa bình chọn 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 1.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 2.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 3.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 4.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 5.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 6.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 7.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 8.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 9.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2017 - Ảnh 10.
HÀ THANH
NGUYỄN HOÀNG - DUY PHƯƠNG
BẢO SUZU
6-1-2018
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận