Tag: 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2020

Tự hào xướng tên Việt Nam trên đấu trường quốc tế

TTO - 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 vừa được Hội đồng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lựa chọn, là đại diện nổi bật trên nhiều lĩnh vực.