Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Thanh niên tôn giáo có tính hướng thiện và kỷ luật cao

18/04/2017 20:09 GMT+7

TTO - Thanh niên tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của thanh niên VN, có ý chí, khát vọng vươn lên, năng động và được rèn luyện tính nhân bản, hướng thiện, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn (bìa trái) và ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 - ẢNh: HÀ THANH
Anh Nguyễn Phi Long (trái), Bí thư Trung ương Đoàn, và ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 - ẢNh: HÀ THANH

Đây là những đánh giá về thanh thiếu niên tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ tại lễ tổng kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013 - 2017 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2017 -2022 tổ chức chiều 18-4 tại Hà Nội.

Ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: “Dù là thanh niên thuộc tôn giáo nào thì họ cũng đều có ý chí, khát vọng vươn lên, có tính năng động và đặc biệt được các tôn giáo rèn luyện tính nhân bản, tính hướng thiện và họ có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Do đó, thanh thiếu niên tín đồ tôn giáo có vai trò và sự quan trọng trong công tác tôn giáo”.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, xác định thanh niên, tín đồ tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của thanh niên VN và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn, công tác hội và phong trào thanh niên.

Tại buổi lễ, Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn tiếp tục ký chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022 với các nội dung:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hai là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ các tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo.

Ba là, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ đoàn các cấp.

Bốn là, xây dựng tổ chức Đoàn vùng có đông đồng bào tín đồ các tôn giáo vững mạnh.

Năm là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình.

Đại diện Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng thanh niên quốc gia Singapore tại lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: HÀ THANH
Đại diện Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng thanh niên quốc gia Singapore tại lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: HÀ THANH

Ký hợp tác về thanh niên Việt Nam - Singapore

Sáng cùng ngày, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam ký bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2017 - 2022 với Hội đồng thanh niên quốc gia Singapore (NYC) nhằm thúc đẩy hợp tác thanh niên, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Singapore.

Theo đó, hai bên đồng ý thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển thanh niên và các dự án tăng cường học hỏi của thanh niên hai nước; nỗ lực tăng cường hợp tác thanh niên trong khuôn khổ song phương và đa phương; duy trì, trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn đại biểu sinh viên; tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và hoạt động thanh niên, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng và thực thi các chính sách và luật phát liên quan đến thanh niên.

HÀ THANH