Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Hà Nội thoái vốn nhà nước tại 96 doanh nghiệp

16/09/2016 16:21 GMT+7

TTO - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020 TP Hà Nội triển khai thoái vốn nhà nước đầu tư tại 96 doanh nghiệp, trong đó có 66 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tổng công ty, công ty mẹ - công ty con và các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước.

Theo UBND TP, có hai mục tiêu, nguyên tắc trong thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ nhất, căn cứ ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phê duyệt, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, nhà nước chỉ tham gia nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp theo quy định Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ), đối với các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ thì bán hết, tập trung vào những doanh nghiệp có tỉ lệ vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ, lựa chọn thời điểm thích hợp bán cổ phần có hiệu quả.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính - thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố chủ trì cùng các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước để triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn, UBND TP yêu cầu chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác thoái vốn nhà nước, tập trung vào các nội dung liên quan đến đất đai, tài chính, công nợ, lao động.

Thoái 12.000 tỉ đồng vốn nhà nước của ngân hàng, bất động sản

TT - Đến hết năm 2015, DN nhà nước sẽ phải buộc thoái hết 19.517 tỉ đồng. Trong đó, vốn đổ vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản sẽ phải thoái khoảng 12.000 tỉ đồng.

XUÂN LONG