Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Nói dóc

Ca dao... nói dóc

Ca dao... nói dóc

TTCT - Nguyễn Quang Sáng tiên sinh từng trả lời một nhà văn trẻ hỏi chuyện tuổi già: “Già rồi thì chơi chớ làm gì nữa mày!”. Già rồi thì... chơi.