Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Eximbank đòi lại hơn 51,8 tỉ đồng thù lao của lãnh đạo cũ

10/04/2017 08:01 GMT+7

TTO - Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) vừa công bố dự thảo tờ trình về việc xử lý thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát của ngân hàng này trong các năm 2013, 2014, 2015.

Cụ thể năm 2013, quỹ thù lao được đại hội cổ đông phê duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 9,88 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức thực tế thù lao mà ngân hàng này chi lên tới 34,3 tỉ đồng, vượt 24,5 tỉ đồng.

Tương tự, năm 2014 do phải trích lập dự phòng rủi ro nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn 56 tỉ đồng, tương ứng quỹ thù lao được hưởng khoảng 841 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức thù lao thực chi lên tới gần 35 tỉ. Năm 2015, mức chi lên tới 24,6 tỉ đồng trong khi mức lẽ ra được hưởng chỉ khoảng 600 triệu đồng.

Eximbank cho biết hội đồng quản trị và ban kiểm soát thời kỳ trên đã nỗ lực nhưng với số tiền đã nhận vượt hơn 51,8 tỉ đồng, ngân hàng này sẽ yêu cầu các lãnh đạo nhiệm kỳ trước phải nộp lại.

A.H.