Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Đảm bảo an toàn hồ đập mùa lũ

28/10/2016 09:22 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức tăng cường kiểm tra, rà soát các hồ, đập chứa nước hiện có trên địa bàn tỉnh để chủ động phương án ứng phó khi mưa lũ diễn biến khó lường.

Thống kê, hiện Quảng Ngãi có 121 hồ, đập chứa nước; trong đó có khoảng 36 hồ đập xuống cấp. Do đó, tỉnh yêu cầu các huyện thị, thành phố thường xuyên kiểm tra các hồ đập, phát hiện sự cố và bất thường để triển khai duy tu, sửa chữa kịp thời.

Đồng thời giao các xã tổ chức phát quang bụi rậm trên khu vực đỉnh đập, thân đập, các mạng cống để phát hiện những nguy cơ dẫn đến mất an toàn về hồ đập. Tỉnh cũng chỉ đạo các xã xả bớt lượng nước trong hồ theo mức cho phép xả và chỉ đến cuối mùa lũ mới đóng cống lại tích nước. Di dời ngay lập tức đối với những hộ dân định cư ở vùng hạ lưu các hồ đập khi có nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ hồ đập thường xuyên báo cáo tình hình, mực nước, mức an toàn, nguy cơ (nếu có) với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Riêng với các chủ hồ đập, bắt buộc phải có đề xuất phương án phòng chống lụt bão bão hữu hiệu dựa trên phương án, quy trình vận hành hồ chứa đã lập và được cấp thẩm quyền phê duyệt; nếu tình huống vượt quá thẩm quyền thì báo trực tiếp cho cấp trên để có chỉ đạo sát với thực tiễn, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường