Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​7 nội dung phối hợp giữa Bộ LĐTB&XH và Trung ương Đoàn

27/03/2017 17:20 GMT+7

TTO - Chiều 27-3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2020.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn và bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ký kết chương trình phối hợp chiều 27-3
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp chiều 27-3 - Ảnh: Đức Bình

Có 7 chương trình, hoạt động phối hợp giữa 2 cơ quan từ nay đến năm 2020, gồm:

- Đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho thanh thiếu niên.

- Triển khai có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường thực hiện quyền trẻ em.

- Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao nhận thức, hành động của thanh thiếu niên và xã hội trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, hội trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

Các chương trình, hoạt động trên đều nhằm mục đích nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công với cách mạng, bình đẳng giới, bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh thiếu niên.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện và tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, phòng chóng tệ nạn xã hội, nghề nghiệp việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, phát huy thế mạnh vai trò của Đoàn thanh niên và ngành lao động trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

ĐỨC BÌNH