Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Xây mới ít nhất 50% chung cư xây trước 1975

04/04/2017 22:09 GMT+7

TTO - Đây là một trong những mục tiêu trong kế hoạch thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020 vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Theo đó, UBND TP yêu cầu phải khảo sát đánh giá hiện trạng và kiểm định chất lượng các chung cư. Trên cơ sở đó lập kế hoạch cải tạo sửa chữa cũng như xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ.

UBND TP đặt ra mục tiêu đến hết tháng 12-2017 sẽ hoàn thành công tác cải tạo sửa chữa chung cư cũ.

Đối với chung cư cần thay thế, xây dựng mới phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành ít nhất 50% số lượng. Cũng theo UBND TP đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm thì phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để xét chọn nhà đầu tư xây lại chung cư.

Các phương án tạm cư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư đề xuất trên cơ sở thỏa thuận với các chủ sở hữu nhà chung cư.

Hiện trên địa bàn TP có 474 chung cư cũ, trong đó có 56 chung cư đã được kiểm định trước năm 2016. Còn 407 chung cư được kiểm định trong năm 2016. Kết quả kiểm định cho thấy hiện có nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng phải di dời, phá dỡ khẩn cấp.

QUANG KHẢI