Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Từ 10-3, nhiều cơ quan của Hà Nội làm việc cả sáng thứ bảy

03/03/2017 16:15 GMT+7

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần gồm: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức làm việc vào thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại UBND xã. 

Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở TN&MT cũng căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần... 

Thời gian làm việc buổi sáng thứ bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai để cá nhân, tổ chức biết. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cần khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Quyết định nêu rõ thời gian bắt đầu thực thi quyết định là 10-3. 

Trước đó, tại phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội tháng 2-2017, UBND TP. Hà Nội thông qua Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với mục đích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ