Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh

03/08/2012 04:01 GMT+7

TT - Tôi đang sống ở nước ngoài từ năm 1978 và đã đánh mất giấy khai sinh cả bản chính và bản sao. Ba tôi có tới Sở Tư pháp TP.HCM xin trích lục lại bản chính giấy khai sinh nhưng cán bộ hộ tịch cho biết là không tìm thấy. Xin cho tôi biết phải liên lạc với cơ quan nào và thủ tục ra sao để xin cấp lại giấy khai sinh?

Trả lời:

Nếu bạn là người VN định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký khai sinh tại VN, nay bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng thì bạn hoặc cha của bạn liên hệ với sở tư pháp nơi lưu trữ sổ đăng ký khai sinh để đề nghị cấp lại bản chính. Trong trường hợp sổ đăng ký khai sinh lưu tại UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã thì sở tư pháp yêu cầu UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi lưu trữ sổ đăng ký khai sinh cung cấp thông tin liên quan đến nội dung khai sinh để ghi vào bản chính giấy khai sinh.

Như vậy, nếu trước đây bạn được đăng ký khai sinh tại TP.HCM thì việc cha của bạn liên hệ Sở Tư pháp TP.HCM để đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh cho bạn là đúng (khoản 1 điều 62 nghị định (NĐ) số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-5-2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch của Chính phủ, điều 64 NĐ 58, được sửa đổi bổ sung theo NĐ số 06/2012/NĐ-CP ngày 2-2-2012 của Chính phủ).

Trong trường hợp cha của bạn đã nộp đầy đủ hồ sơ tại Sở Tư pháp TP.HCM và sở này trả lời không cấp lại được bản chính giấy khai sinh cho bạn vì sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của bạn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì theo điều 58 NĐ 158, bạn được đăng ký lại việc sinh và Sở Tư pháp đăng ký lại. Khi đó, bạn phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và viết bản cam đoan về việc đã đăng ký nhưng không còn lưu được sổ hộ tịch và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho bạn một bản chính giấy khai sinh. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá ba ngày (khoản 1, 2 điều 59 NĐ 158 được sửa đổi bổ sung theo NĐ 06).

Thai Dao