Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Tan Binh ICC

An cư lạc nghiệp với Calla Garden

An cư lạc nghiệp với Calla Garden

Chỉ với số tiền ban đầu khoảng 250 triệu đồng, những người đang cần nhà ở có thể an tâm sở hữu căn hộ Calla Garden để an cư lạc nghiệp.