Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

PNC thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ XVIII-2017

25/01/2017 16:10 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  lần thứ XVIII-2017.

• Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam

• Mã chứng khoán: PNC

• Trụ sở chính: Số 940 Đường 3/2, Phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

• Điện thoại: (08) 3866 3447 - Fax: (08) 3866 3449

• Thời gian tổ chức: vào lúc 09 giờ 00, Thứ sáu ngày 10-2-2017

• Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông ngày 10/2/2017 có số Cổ đông tham dự họp không đủ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông lần 2 vào lúc 9 giờ 00, thứ Tư ngày 15-2-2017.

• Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông lần 2 có số Cổ đông tham dự họp không đủ 51% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết theo điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông lần 3 vào lúc 9 giờ 00, thứ Hai ngày 20-2-2017.

• Địa điểm tổ chức: Văn Phòng Công ty CP Văn Hóa Phương Nam

Lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

• Danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách được chốt ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung chính:

• Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

• Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016

• Xem xét và thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017;

• Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới (2017 – 2021);

• Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND (hoặc Hộ chiếu) và giấy ủy quyền hợp pháp (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông được đăng tại website: http://www.pnc.com.vn kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2017.

Để công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, xin quý Cổ đông vui lòng liên hệ với đại diện Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

Người liên hệ: Ông Huỳnh Minh Sang, Điện thoại : (08) 3866 3447 - Ext: 909, ĐTDĐ: 0918 732 990;Fax: (08) 3866 3449; Email: sanghm@pnc.com.vn.

Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời qua bưu điện.

T.T