Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Những bài khảo cứu của giáo sư Hoàng Xuân Hãn

10/08/2017 14:53 GMT+7

TTO - Một tập sách có tính sưu tập tư liệu vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam, tập hợp toàn văn các bài viết của cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn từng đăng trên tập san Sử Địa - ấn hành tại Sài Gòn trước năm 1975.

*** Error ***
Sách do Xưa & Nay và NXB Hồng Đức ấn hành - Ảnh: L.ĐIỀN

Sách dày hơn 560 trang, với các bài viết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực cho thấy những công trình học thuật của giáo sư Hoàng Xuân Hãn từ lúc cộng tác với Sử Địa đến nay vẫn còn giá trị:

Gốc tích các chúa Trịnh và một bức thư Nôm của Trịnh Kiểm; Trịnh - Nguyễn phân tranh

Vụ Bắc sứ năm Canh Thìn đời Cảnh Hưng với Lê Quý Đôn và bài trình bằng văn Nôm

Những lời thề của Lê Lợi (văn Nôm đầu thế kỷ XV)

Bắc hành tùng ký

Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc với tập Lữ Trung ngâm

Việt Thanh chiến sử

Đồ biểu đối chiếu lịch xưa và công lịch

Một vài ký vãng về hội nghị Đà Lạt

Quần đảo Hoàng Sa.

Tập san Sử Địa với nội dung học thuật, là địa chỉ có uy tín của giới nghiên cứu tại Sài Gòn, từng ra được 29 số trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1975. 

LAM ĐIỀN