Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Nguyễn Văn Ngộ

Buổi học đầu tiên

Buổi học đầu tiên

TT - “Buổi học đầu tiên của xóm Cả Đuốc, huyện Đầm Dơi, Cà Mau ở trong và ngoài lớp đều đông. Bà con chen kín để dòm ngó coi chuyện học hành thế nào"