Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Lập gia phả dòng họ GS Trần Văn Giàu

15/04/2013 09:47 GMT+7

TT - Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả vừa cho biết đã dựng xong bộ gia phả dòng họ của GS Trần Văn Giàu trong năm 2012.

Bộ gia phả họ Trần này đã được Tỉnh ủy, UBND và dòng họ ở tỉnh Long An - quê hương của GS Trần Văn Giàu - tiếp nhận. Ðây là thông tin từ cuộc họp của Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả TP.HCM vào sáng 14-4.

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả TP.HCM sinh hoạt lồng ghép với Chi hội Khoa học lịch sử gia phả và hồi ký thuộc Hội Khoa học lịch sử TP.HCM.

Hiện có nhiều đề tài khoa học đang được thực hiện tại đây: gia phả học góp phần gìn giữ nền nếp gia phong, vị thế gia phả học trong nền giáo dục quốc gia, xây dựng các tiêu chí cho dòng họ văn hóa, gia phả học đại cương (đã xuất bản thành sách), vị trí Hán - Nôm trong việc dựng phả...

Sắp tới trung tâm sẽ tiếp tục mở lớp nâng cao về “thực hành gia phả” như một cách tìm kiếm nguồn nhân lực cho ngành gia phả trong tương lai.

LAM ÐIỀN