Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Hanwha Life Việt Nam ra mắt gói giải pháp bảo vệ ung thư

03/11/2016 08:00 GMT+7

Hanwha Life VN đã chính thức giới thiệu ra thị trường Gói giải pháp bảo vệ ung thư với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện cho tất cả các bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau.

Điểm nổi bật của gói sản phẩm này là bảo vệ tất cả các ung thư ở các giai đoạn ung thư khác nhau và ngay từ ban đầu, với quyền lợi bảo vệ ung thư có thể lên đến 150% số tiền bảo hiểm. Với gói giải pháp bảo vệ ung thư này, khách hàng hoàn toàn chủ động trong chọn lựa kết hợp một hoặc một số hoặc tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khi mua kèm với sản phẩm chính nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân.

Điểm nổi bật của gói giải pháp bảo vệ ung thư của Hanwha Life là là bảo vệ tất cả các ung thư ở các giai đoạn ung thư khác nhau và ngay từ ban đầu.
TDV