Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Giáo sư Văn Tạo

Đồng tiền độc lập - Kỳ 1: Cuộc chiến tiền tệ

Đồng tiền độc lập - Kỳ 1: Cuộc chiến tiền tệ

TTO - Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong tình thế cực kỳ khó khăn. Chính phủ mới vừa đối phó thảm nạn chết đói, vừa chiến đấu chống quân Pháp tái chiếm nước Việt. Ngoài ra, có một cuộc chiến khốc liệt khác: cuộc chiến tiền tệ...