Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Cán bộ biến chất

Đảng viên hư làm dân mất niềm tin ở Đảng

Đảng viên hư làm dân mất niềm tin ở Đảng

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy tại hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận.