Kết quả bầu cử tổng thống mỹ 2016

CLINTON

Số phiếu

232

47% 48%

TRUMP

Số phiếu

306

Interactive Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

TTO - Tuổi Trẻ Online cập nhật trực tuyến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Số phiếu hiển thị là phiếu đại cử tri. Tỷ lệ phần trăm hiển thị là số phiếu cử tri phổ thông.

CLINTON

Số phiếu

232

TRUMP

Số phiếu

306

47% 48%

Kết quả ở Các bang

Bang (Đơn vị: phiếu) Kết quả

0

9

35.1% 62.3%

0

3

37.6% 53%

0

11

45.3% 49.7%

0

6

33.2% 61.1%

55

0

34.6% 60.6%

9

0

44.3% 47.9%

7

0

52% 43.4%

3

0

53.4% 41.9%

3

0

92.8% 4.1%

0

29

47.7% 49.1%

0

16

45.2% 51.7%

4

0

62.2% 30%

0

4

32.3% 55.2%

20

0

55.6% 39.2%

0

11

33.9% 61.6%

0

6

42% 52.5%

0

6

36.2% 57.3%

0

8

32.7% 62.5%

0

8

38.5% 58.1%

3

1

47.8% 45.1%

10

0

60.5% 35.3%

11

0

60% 34%

0

16

47.3% 47.6%

10

0

46.8% 45.4%

0

6

40.4% 57.7%

0

10

36.2% 59%

0

3

38.3% 54.6%

1

4

33.8% 60.6%

6

0

48.9% 45%

4

0

47.5% 47.3%

14

0

54.8% 42%

5

0

48% 40.4%

29

0

59.7% 36.6%

0

15

46.7% 50.6%

0

3

29% 62.7%

0

18

43.5% 52.1%

0

7

28.8% 65.4%

7

0

52.5% 41%

0

20

47.6% 48.8%

4

0

54.9% 43%

0

9

39.8% 55.8%

0

3

30.6% 62.7%

0

11

34% 62%

0

38

43.8% 52.3%

0

6

22.8% 51%

3

0

61.1% 32.6%

13

0

48.5% 46.2%

12

0

56.3% 37.8%

0

5

26.6% 68.5%

0

10

45.7% 49.1%

0

3

23% 69.4%

Bình Luận (237)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi