Kết quả bầu cử tổng thống mỹ 2016

CLINTON

Số phiếu

0

0% 0%

TRUMP

Số phiếu

0

Interactive Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

TTO - Tuổi Trẻ Online cập nhật trực tuyến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Số phiếu hiển thị là phiếu đại cử tri. Tỷ lệ phần trăm hiển thị là số phiếu cử tri phổ thông.

CLINTON

Số phiếu

0

TRUMP

Số phiếu

0

0% 0%

Kết quả ở Các bang

Bang (Đơn vị: phiếu) Kết quả

Bình Luận (237)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi