Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

19/01/2011 09:15 (GMT + 7)
TTO - Đó là kết quả được công bố chính thức tại Đại hội XI sáng nay 19-1. Đại hội cũng đã nghe công bố danh sách Bộ Chính trị khóa XI gồm 14 người, trong đó có 5 ủy viên Bộ Chính trị mới là bà Tòng Thị Phóng (Phó chủ tịch Quốc hội), ông Ngô Văn Dụ (Chánh văn phòng trung ương Đảng), ông Nguyễn Xuân Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ông Đinh Thế Huynh (Tổng biên tập báo Nhân Dân) và ông Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an).

>> Danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra TW, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW khoá XI
>> Điều lệ Đảng CSVN thông qua tại Đại hội XI của Đảng
>> Nghị quyết Đại hội Đảng XI
>> Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI
>> Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
>> Phát biểu của Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên bế mạc Đại hội XI

9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử gồm: Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. Ông Ngô Văn Dụ đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Ban bí thư mới được bầu có ba thành viên mới gồm: ông Trương Hòa Bình (Chánh án Tòa án nhân dân tối cao), ông Ngô Xuân Lịch (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội).

X.TR.

Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của đất nước ta trong thời gian qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, công lao to lớn của đồng chí Nông Đức Mạnh trên cương vị và trọng trách là Tổng Bí thư.

Đồng chí đề nghị Đại hội bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ khóa X vừa qua.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2006 - 2010), là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm sắt đá của Đảng ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Theo Tổng Bí thư, để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những quvết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới. Những quyết sách trên giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trong thực tiễn phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước 5 năm, 10 năm và 20 năm tới.

TTXVN - Báo điện tử Đảng CSVN

- Ngày sinh: 14-4-1944. Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Thành phần gia đình: Bần nông.
- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh.
- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 5-12-1967.
- Ngày vào Đảng: 19-12-1967 Ngày chính thức: 19-12-1968
- Trình độ được đào tạo:
+ Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (hệ 4 năm).
+ Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng).
+ Lý luận chính trị: Cao cấp.
+ Ngoại ngữ: Tiếng Nga.
- Khen thưởng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn hóa, Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, …
- Kỷ luật: Không.
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa: Không
- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X.
- Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8-1999-4-2001).
- Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

                              TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1963 đến năm1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tháng 12-1967 đến tháng 8-1973: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tháng 9-1973 đến tháng 4-1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - chính trị Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên.
Tháng 5-1976 đến tháng 8-1981: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Chi bộ.
Tháng 9-1981 đến tháng 7-1983: Thực tập sinh, tốt nghiệp Phó tiến sĩ khoa học lịch sử (chuyên ngành xây dựng Đảng) tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.
Tháng 8-1983 đến tháng 8-1987: Phó Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.
Tháng 9-1987 đến năm 1989: Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.
Tháng 7-1985 đến tháng 12-1991: Phó Bí thư rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản.
Tháng 3-1989 đến tháng 4-1990: Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tháng 5-1990 đến tháng 7-1991: Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tháng 8-1991 đến tháng 8-1996: Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tháng 1-1994 đến tháng 12-1997: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII, VIII)


Tháng 8-1996 đến tháng 2-1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học Thành ủy Hà Nội.
Tháng 12-1997 đến tháng 6-2006: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII, IX, X).
Tháng 2-1998 đến tháng 1-2000: Phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng.
Tháng 3-1998 đến tháng 11-2001: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tháng 1-2000 đến tháng 6-2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội (khóa XII, XIII, XIV).
Tháng 11-2001 đến tháng 6-2006: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng.
Tháng 5-2002 đến tháng 6-2006: Đại biểu Quốc hội (khóa XI).
Tháng 6-2006 đến nay: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Báo điện tử Đảng CSVN

>> Xem bản tin tiếng Anh

0
Ý kiến bạn đọc (29) Gửi ý kiến của bạn
 • 2/6/2011 2:00:39 PM
  Tôi kính trọng và có niềm tin tưởng rất lớn vào tân Tổng Bí thư của Đảng. Tôi hy vọng dưới sự chéo lái của ông và Ban chấp hành trung ương Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển đi lên, dân ta ngày càng no ấm. Riêng đối với nạn tham nhũng, tôi tin với tính cách và con người của ông, ông sẽ dùng biện pháp mạnh để diệt trừ hậu hoạ cho đất nước. Từ sâu thẳm trong trái tim một công dân Việt Nam, kính chúc Tổng bí thư luôn mạnh khỏe.
  Trần Nam
 • 1/21/2011 3:57:01 PM
  Tài và đức là nguyên khí của người lãnh đạo. Rất mong bác Trọng đem đến cho dân một cuộc sống mới với nhiệm vụ mới của mình bác nhé!
  Cô NI NI-Bình Dương
 • 1/19/2011 7:52:52 PM
  Xin chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XI. Chúc Tổng bí thư mới hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.
  Lưu Văn Dân
 • 1/19/2011 4:07:49 PM
  Xin được chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chúc bác Nông Đức Mạnh và gia đình được dồi dào sức khỏe tiếp tục có nhiều đóng góp cho đất nước. Xin được chúc sức khỏe tân Tổng Bí thư, bác Nguyễn Phú Trọng và gia đình năm mới An khang - Thịnh vượng. Xin chúc bác lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển và bền vững.
  CÁN BỘ NHÀ THIẾU NHI
 • 1/19/2011 3:49:19 PM
  Xin chúc mừng tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất lấy làm vui mừng khi đọc được thông tin trên.
  Nguyễn Trung Kiên
 • 1/19/2011 2:55:21 PM
  Xin chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp. Chúc mừng tân Tổng bí thư mới Nguyễn Phú Trọng. Hy vọng rằng với sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đất nước chúng ta sẽ có những chủ trương đúng quyết sách đúng và gặt hái được nhiều thành công trong cả nhiệm kỳ.
  TRẦN THẾ NĂNG
 • 1/19/2011 2:54:14 PM

  Là một đảng viên , tôi chăm chú lắng nghe và theo dõi quá trinh diễn ra đại hội XI của Đảng. Tôi tự hào về Đảng ta trong qua trình lãnh đạo cách mạng. Thành công của Đảng là thành công của nhân dân và cả dân tộc.

  Tôi mong BCH mới của Đảng, từng đồng chí ủy viên TW thực sự làm hạt nhân đoàn kết ,thống nhất, lấy mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, lãnh đạo đất nước đi lên, làm cho nhân dân ấm no và hạnh phúc.

  TRẦN TẤT BẠT
 • 1/19/2011 2:36:48 PM
  Non sông đất nước ta kể từ nay đã có Người thuyền trưởng mới, Xin kính chúc Bác Trọng dồi dào sức khỏe để lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Phạm Ngọc Thạnh
 • 1/19/2011 2:28:52 PM
  Chúc mừng Đại Hội XI thành công! Chúc mừng bác Nguyễn Phú Trọng chúng tôi tin rằng bác sẽ lãnh đạo tốt và đưa nước ta ngày thêm giàu đẹp!
  TRƯƠNG TÚ NHÂN
 • 1/19/2011 2:18:55 PM
  Kỳ vọng từ lâu, nay tôi mừng quá! Chân thành chúc ông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, vững bền mọi mặt.
  Nguyễn Nguyên An (Huế)
 • 1/19/2011 2:18:13 PM
  Xin chúc mừng bác Trọng và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe!
  THUONGHUYEN
 • 1/19/2011 2:17:21 PM
  Mong bác Trọng thực hiện được mục tiêu đến 2020 nước ta là nước công nghiệp, và trong nhiệm kỳ tới mong bác quan tâm đến vấn đề tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) lèo lái con tàu Việt Nam đi đúng hướng.
  ts.quangdong
 • 1/19/2011 2:12:21 PM
  Xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ông, chúc Ông cùng gia đình luôn sức khỏe và hạnh phúc, chúc Ông trên cương vị mới sẽ làm tốt và tốt hơn nhiều, nhiều nữa vì một dân tộc Việt Nam phát triển. Toàn Đảng, toàn dân luôn trông đợi vào sự lãnh đạo của Ông.
  Lương Hoàng Phong
 • 1/19/2011 2:08:22 PM
  Tuổi Trẻ chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kính chúc đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của nước nhà.
  Đảng viên trẻ-giáo viên
 • 1/19/2011 1:59:07 PM
  Chúc Đảng ta bầu tân Tổng Bí Thư. Bác Trọng mạnh khỏe, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển. chúc các đại biểu thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc Đảng và nhà nước giao phó.
  Nguyễn Đức Trọng Tài
 • 1/19/2011 1:50:44 PM
  Đúng như kỳ vọng của nhiều người - Bác đã là tân Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Chúc Bác khoẻ, lập trường kiên định rõ ràng dứt khoát, không chần chừ, khoan nhượng trước nạn tham nhũng đang hoành hành trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay mà báo chí đã phản ánh rất nhiều. Làm thật Bác nhé! Chúc Bác thành công!
  Bạn đọc
 • 1/19/2011 1:48:52 PM
  Chúc mừng Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra, bầu ra những người đảng viên ưu tú thực sự có đức có tài để làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng. Chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Trần Hoàn Quân
 • 1/19/2011 1:48:22 PM
  Chúc mừng tân Tổng bí thư và nhân dân kỳ vọng vào bác đưa đất nước Việt Nam sánh vai với cường quốc trên thế giới như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  Nguyễn Văn Chung
 • 1/19/2011 1:45:52 PM

  Vị trí mới, trọng trách mới lớn hơn, hơn 80 triệu con dân Việt Nam đang ngày đêm hy vọng vào Tổng Bí Thư sẽ làm thay đổi đất nước. Hy vọng dân ta bớt nghèo hơn, nước ta sẽ mạnh hơn dưới nhiệm kỳ của ông để không ngoại bang nào o ép dân tộc ta!

  Là một người làm Khoa học chuyên ngành, tôi hy vọng ông sẽ có những chỉ đạo để thúc đẩy nền Khoa học Kỹ thuật phát triển nhanh lên, chứ đà này chưa thể bắt kịp với thế giới được.

  Nguyễn Thế Mạnh
 • 1/19/2011 1:12:25 PM
  Đại hội diễn ra trên con thuyền trí tuệ. Trong BCH có nhiều đồng chí chắc chắn làm được bí thư, nhưng chỉ chọn một. Dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng phải vô cùng vất vả mới hoàn thành được nhiệm vụ. Tóc các đồng chí sẽ bạc nhiều hơn, sức khỏe sẽ thay đổi tí chút, mong các đồng chí hết sức cố gắng; vì vận mệnh dân tộc, sự phát triển của quốc gia đang chờ các đồng chí!
  Giao vien
 • 1/19/2011 1:03:15 PM
  Chúc bác Trọng sức khỏe để đưa con tàu Việt Nam vươn xa mãi mãi.
  Nguyễn Văn Mãi
 • 1/19/2011 1:02:01 PM

  Đại hội đã thành công tốt đẹp! Trong Đại hội đã đánh giá được các ưu khuyết điểm; thảo luận, đề ra phương hướng mới. Đồng thời Đại hội cũng bầu ra BCH, BCT, Tổng bí thư rất xứng đáng và hợp lòng dân. Chúng tôi tin rằng, các đồng chí lãnh đạo đã được tín nhiệm sẽ cống hiến sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc như Nghị quyết Đại hội.

  Chúng tôi có ý kiến thêm: Xin các đồng chí quan tâm đến giáo dục ở mọi cấp học, bậc học; xin các đồng chí giải quyết chế độ tiền lương làm sao cho xứng với "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

  Giáo viên (Đảng viên)
 • 1/19/2011 12:59:48 PM
  Xin chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng vừa được trúng cử. Là công dân, tôi hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai của đất nước. Nghị quyết của Đảng sẽ là sự thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam.
  Nguyễn Văn Hùng
 • 1/19/2011 12:56:01 PM
  Chúc mừng ông - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi tin rằng, với tài năng của mình, ông tiếp tục đưa nước Viêt Nam đi lên một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
  Vương Viết Thuận
 • 1/19/2011 12:32:40 PM
  Đất nước đã chọn ra được 1 nhà lãnh đạo xứng đáng. Có tài và đức. Xin chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và xin chúc ông sẽ lãnh đạo đất nước tiến lên thành công trên con đường của CNXH.
  Đặng Huy Minh
 • 1/19/2011 11:30:53 AM
  Chúc mừng Đại hội Đảng XI thành công! Chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương khóa XI!
  AZVietNam
 • 1/19/2011 10:13:52 AM

  Tôi đã dự đoán đúng, xin chúc mừng Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - bác Nguyễn Phú Trọng. Người dân Việt Nam hy vọng và kỳ vọng rất nhiều về bác, hy vọng con tàu Việt Nam sẽ to hơn, mạnh hơn đi xa hơn...

  Cám ơn bác Nông Đức Mạnh đã tạo dựng hình ảnh con tàu Việt Nam trong thời gian qua, trong thời kỳ khó khăn của đất nước, bác đã hoàn thành sứ mệnh cơ bản cho Việt Nam.

  MINH QUANG
 • 1/19/2011 9:43:15 AM
  Đội ngũ giáo viên chúng tôi đang chờ đợi sự đổi mới. Chúc các đại biểu thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt trọng trách của mình.
  Giáo viên
 • 1/19/2011 9:36:55 AM
  Xin Chúc Mừng Tân Tổng bí thư, Niềm vui hôm nay của ông và gia đình cũng là niềm vui cho cả dân tộc Việt Nam. Xin chúc ông nhiều sức khỏe - Hạnh phúc, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển đi lên theo con đường Bác Hồ và Đảng đã chọn.
  Cao Vô Tình
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ