• NỘI DUNG: TRẦN TRÀ MY
  • HÌNH ẢNH: TƯ LIỆU, NHÂN VẬT CUNG CẤP
  • THIẾT KẾ: HẢI PHI
  • TRÌNH BÀY: DUY PHƯƠNG
  • CONCEPT: BẢO SUZU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0