TTO - Bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, sau khi tiến hành kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận