TTO - Bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, sau khi tiến hành kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0