Kết quả HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh

TTO - Ngày 5-12, tại kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND TP.HCM khoá IX đã bỏ phiếu tín nhiệm 30 chức danh do HĐND TP.HCM bầu theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.

HĐND TP.HCM

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Chủ tịch HĐND TP.HCM

Trương Thị Ánh

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Phạm Đức Hải

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Trương Lâm Danh

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM

Thi Thị Tuyết Nhung

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM

Trương Trung Kiên

Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM

UBND TP.HCM

Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TP.HCM

Lê Thanh Liêm

Phó chủ tịch thường trực UBND TP

Trần Vĩnh Tuyến

Phó chủ tịch UBND TP

Nguyễn Thị Thu

Phó chủ tịch UBND TP

Huỳnh Cách Mạng

Phó chủ tịch UBND TP

Nguyễn Tấn Bỉnh

Giám đốc Sở Y tế

Bùi Xuân Cường

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Văn Hạnh

Giám đốc Sở Tư pháp

Võ Văn Hoan

Chánh Văn phòng UBND TP

Phạm Thành Kiên

Giám đốc Sở Công thương

Trương Văn Lắm

Giám đốc Sở Nội vụ

Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Lê Đông Phong

Giám đốc Công an TP

Lê Hồng Sơn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lê Minh Tấn

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phan Thị Thắng

Giám đốc Sở Tài chính

Nguyễn Toàn Thắng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc Sở Xây dựng

Nguyễn Phước Trung

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Long Tuyền

Chánh Thanh tra TP

Bùi Tá Hoàng Vũ

Giám đốc Sở Du lịch

Dương Anh Đức

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Huỳnh Thanh Nhân

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao


MAI HOA
TỰ TRUNG
VŨ HOÀNG
TẠ HÀ PHONG
DUY PHƯƠNG
BẢO SUZU
05/12/2018
Nguyễn Thị Quyết Tâm

Chủ tịch HĐND TP.HCM

Sinh năm 1958, quê huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Lịch sử Đảng, Cao cấp Chính trị.

Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa VIII và khóa IX (hiện nay).

Tín nhiệm cao: 81

Tín nhiệm: 18

Tín nhiệm thấp: 2

Trương Thị Ánh

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Sinh năm 1959, quê huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Chính trị.

Tháng 7-2010 được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP khóa VII, sau đó là khóa VIII và khóa IX.

Tín nhiệm cao: 86

Tín nhiệm: 13

Tín nhiệm thấp: 2

Phạm Đức Hải

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Sinh năm 1963, quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Chính trị.

Tháng 6-2016 được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP khóa IX.

Tín nhiệm cao: 58

Tín nhiệm: 37

Tín nhiệm thấp: 6

Trương Lâm Danh

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM

Sinh năm 1959, quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tháng 6-2016 được bầu giữ chức Trưởng ban pháp chế HĐND TP khóa IX.

Tín nhiệm cao: 65

Tín nhiệm: 32

Tín nhiệm thấp: 4

Thi Thị Tuyết Nhung

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM

Sinh năm 1964, quê huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tháng 11-2015 được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP khóa VIII, sau đó là khóa IX.

Tín nhiệm cao: 62

Tín nhiệm: 36

Tín nhiệm thấp: 3

Trương Trung Kiên

Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM

Sinh năm 1974, quê huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Cử nhân Chính trị.

Tháng 6-2016 được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TP khóa IX.

Tín nhiệm cao: 62

Tín nhiệm: 35

Tín nhiệm thấp: 4

Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TP.HCM

1962, quê huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Tháng 12-2015 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Tín nhiệm cao: 74

Tín nhiệm: 24

Tín nhiệm thấp: 3

Lê Thanh Liêm

Phó chủ tịch thường trực UBND TP

Sinh năm 1963, quê huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Thạc sĩ Kinh tế học, Kỹ sư Khai thác thủy sản, Cử nhân Chính trị.

Từ tháng 11-2013 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Tín nhiệm cao: 68

Tín nhiệm: 29

Tín nhiệm thấp: 4

Trần Vĩnh Tuyến

Phó chủ tịch UBND TP

Sinh năm 1965, quê huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thạc sĩ Chính trị; Cử nhân Luật.

Tháng 4-2016 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Tín nhiệm cao: 66

Tín nhiệm: 30

Tín nhiệm thấp: 5

Nguyễn Thị Thu

Phó chủ tịch UBND TP

Sinh năm 1966, quê huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Cử nhân Kinh tế (khoa Quản trị kinh doanh), Cử nhân Chính trị.

Từ tháng 12-2015 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 38

Tín nhiệm thấp: 18

Huỳnh Cách Mạng

Phó chủ tịch UBND TP

Sinh năm 1965, quê huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thạc sĩ Hành chính, Kỹ sư Kinh tế Công nghiệp.

Tháng 4-2016 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Tín nhiệm cao: 44

Tín nhiệm: 44

Tín nhiệm thấp: 13

Nguyễn Tấn Bỉnh

Giám đốc Sở Y tế

Bổ nhiệm từ tháng 6-2012.

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 41

Tín nhiệm thấp: 4

Bùi Xuân Cường

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Sinh năm 1975, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kỹ sư Cầu hầm, Trung cấp Lý luận Chính trị.

Bổ nhiệm giám đốc Sở Giao thông vận tải từ tháng 8-2015.

Tín nhiệm cao: 38

Tín nhiệm: 48

Tín nhiệm thấp: 15

Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sinh năm 1965, quê huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tiến sĩ Điều khiển hệ thống, Cao cấp lý luận Chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Được bổ nhiệm Giám đốc Sở từ tháng 11-2014.

Tín nhiệm cao: 25

Tín nhiệm: 61

Tín nhiệm thấp: 15

Huỳnh Văn Hạnh

Giám đốc Sở Tư pháp

Sinh năm: 1963, quê TP.HCM.

Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở tháng 11-2014.

Tín nhiệm cao: 46

Tín nhiệm: 49

Tín nhiệm thấp: 6

Võ Văn Hoan

Chánh Văn phòng UBND TP

Sinh năm 1965.

Giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP từ tháng 11-2015.

Tín nhiệm cao: 55

Tín nhiệm: 40

Tín nhiệm thấp: 6

Phạm Thành Kiên

Giám đốc Sở Công thương

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương từ tháng 1-2016.

Tín nhiệm cao: 34

Tín nhiệm: 57

Tín nhiệm thấp: 10

Trương Văn Lắm

Giám đốc Sở Nội vụ

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ từ tháng 4-2013.

Tín nhiệm cao: 57

Tín nhiệm: 40

Tín nhiệm thấp: 4

Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Bổ nhiệm Giám đốc Sở từ tháng 12-2015.

Tín nhiệm cao: 39

Tín nhiệm: 48

Tín nhiệm thấp: 14

Lê Đông Phong

Giám đốc Công an TP

Sinh năm 1960 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Đại học Kinh tế, Cử nhân ngữ văn Anh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Giữ chức vụ giám đốc công an TP.HCM từ tháng 9-2015.

Tín nhiệm cao: 73

Tín nhiệm: 23

Tín nhiệm thấp: 4

Lê Hồng Sơn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sinh năm 1965, quê huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Sư phạm Ngữ văn, Quản lý Giáo dục, Cử nhân Chính trị.

Được bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ tháng 6-2011.

Tín nhiệm cao: 52

Tín nhiệm: 38

Tín nhiệm thấp: 11

Lê Minh Tấn

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bổ nhiệm từ tháng 3-2016.

Tín nhiệm cao: 31

Tín nhiệm: 56

Tín nhiệm thấp: 14

Phan Thị Thắng

Giám đốc Sở Tài chính

Sinh năm 1976 quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính từ tháng 11-2015.

Tín nhiệm cao: 57

Tín nhiệm: 38

Tín nhiệm thấp: 6

Nguyễn Toàn Thắng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sinh năm 1977, quê huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 12-2015.

Tín nhiệm cao: 54

Tín nhiệm: 38

Tín nhiệm thấp: 11

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc Sở Xây dựng

Sinh năm 1969, quê huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bổ nhiệm giám đốc Sở Xây dựng từ tháng 2-2013.

Tín nhiệm cao: 40

Tín nhiệm: 44

Tín nhiệm thấp: 17

Nguyễn Phước Trung

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sinh năm 1960, quê huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị.

Tín nhiệm cao: 32

Tín nhiệm: 56

Tín nhiệm thấp: 13

Nguyễn Long Tuyền

Chánh Thanh tra TP

Sinh năm 1959.

Cử nhân Luật, Kỹ sư Vô tuyến điện, Cao cấp chính trị.

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra TP từ tháng 6-2015.

Tín nhiệm cao: 51

Tín nhiệm: 38

Tín nhiệm thấp: 12

Bùi Tá Hoàng Vũ

Giám đốc Sở Du lịch

Sinh năm 1974.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch từ tháng 9-2016.

Tín nhiệm cao: 38

Tín nhiệm: 45

Tín nhiệm thấp: 18

Dương Anh Đức

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Sinh năm 1968, quê quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở từ tháng 7-2017.

Tín nhiệm cao: 40

Tín nhiệm: 55

Tín nhiệm thấp: 6

Huỳnh Thanh Nhân

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Sinh năm 1969, quê huyện Củ Chi (TP.HCM).

Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Bổ nhiệm giám đốc Sở từ tháng 5-2017.

Tín nhiệm cao: 43

Tín nhiệm: 49

Tín nhiệm thấp: 9