TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa được bầu ngày 30-1.

© Copyright 2021 Tuoi Tre Online. All rights reserved.

™ Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0