TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa được bầu ngày 30-1.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận