TTO - Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thiện, sau khi Quốc hội bầu và phê chuẩn 19 chức danh, trong đó có 1 phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 chủ nhiệm ủy ban mới.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận