TTO - Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 thành viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0