TTO - Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 thành viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận