TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu 18 ủy viên Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa họp Hội nghị lần thứ nhất bầu ra.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận