Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

  • “Số phận" đồng bằng sông Cửu Long

    “Số phận" đồng bằng sông Cửu Long

    TTCT - Đất đai rộng lớn, bằng phẳng với gần 18 triệu dân, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ lâu đã được xác định là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Song sau trận hạn, mặn lịch sử vừa qua, cùng với nhiều thách thức khác ngày càng gay gắt hơn, đồng bằng cực kỳ quan trọng này sẽ đi về đâu?