Sự kiện

Sạt lở ở Quảng Nam

Các bài về vụ sạt lở ở huyện Phước Sơn, xã Trà Leng, Trà Leng (huyện Nam Trà My) năm 2020

VIDEO