30/07/2015 07:40 GMT+7

Xử lý kỷ luật một số cán bộ ở địa phương

TTXVN
TTXVN

TT - Ngày 29-7, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có thông báo về kỳ họp thứ 32 và 33 của ủy ban. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét và kết luận các nội dung sau:

Một số cán bộ bị kỷ luật liên quan sai phạm trong quá trình thực thi các chính sách đất đai - Ảnh minh họa

1. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật

- Ông Lê Thanh Phương - tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên.

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hạng mục thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin (các năm 2012 - 2013) đã vi phạm các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính của Nhà nước;

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để một số đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và truyền thông vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính, gây thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước, một số cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phải xử lý kỷ luật; để đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ.

Khi tiến hành kiểm điểm trước các tổ chức Đảng, ông Lê Thanh Phương chưa tự giác, nghiêm túc nhận thấy khuyết điểm của mình và trách nhiệm của người đứng đầu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra trung ương thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Phương bằng hình thức “cách chức các chức vụ trong Đảng”.

- Ông Phạm Hoàng Anh (tỉnh ủy viên, phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang) và ông Võ Văn Tánh (tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hậu Giang).

Ông Phạm Hoàng Anh trong thời gian là tỉnh ủy viên, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và ông Võ Văn Tánh khi còn đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thường trực Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã Ngã Bảy đã có vi phạm:

Thiếu gương mẫu, lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong thực hiện chính sách đất đai để vụ lợi. Vi phạm của hai ông làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Hoàng Anh bằng hình thức “cảnh cáo”, thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tánh bằng hình thức “khiển trách”.

2. Kết luận kiểm tra đối với ông Nguyễn Hữu Hoài - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế làm việc. Nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo còn một số khuyết điểm, thiếu sót:

Chưa thực hiện đầy đủ quy chế làm việc đã ban hành; việc triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, dự án quan trọng cấp bách và một số vấn đề quan trọng khác có được bàn bạc, thảo luận nhưng không thể hiện trong các biên bản họp của Ban cán sự Đảng;

Chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc để UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia khi chưa báo cáo Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Một số danh mục, địa điểm đầu tư trùng lặp với dự án khác dẫn đến phải điều chỉnh; dùng một phần nguồn kinh phí dự phòng của tỉnh để cấp cho một số công trình dự án chưa đúng quy định của Luật ngân sách, trong đó có 1 tỉ đồng để mở rộng nghĩa địa Đá Bạc thuộc phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

Đối với ông Nguyễn Hữu Hoài: với cương vị phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh, ông đã có đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Tuy nhiên có trách nhiệm của người đứng đầu đối với các thiếu sót khuyết điểm của Ban cán sự UBND tỉnh; cá nhân và gia đình đã thiếu thận trọng trong việc an táng thân sinh tại nghĩa địa Đá Bạc khi chưa hoàn thành thủ tục pháp lý.

Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình và ông Nguyễn Hữu Hoài nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

3. Giải quyết tố cáo đối với tư lệnh Quân khu 9

Qua thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kết luận rõ những nội dung đơn tố cáo sai hoặc không có cơ sở, những nội dung đơn tố cáo đúng hoặc đúng một phần và nhận thấy đồng chí đã có khuyết điểm, vi phạm:

- Quyết định một số việc không đúng thẩm quyền, một số việc chưa trên cơ sở đề xuất của các cơ quan tham mưu. Đồng ý cho văn phòng quân khu và một số đơn vị mua ôtô không có giấy tờ hợp pháp và dùng biển số của quân đội để sử dụng.

Những khuyết điểm, vi phạm này có liên quan đến trách nhiệm của Ban thường vụ Đảng ủy quân khu trong việc đồng ý về chủ trương.

- Chưa kê khai đầy đủ nguồn thu nhập của cá nhân và gia đình theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra trung ương giao Quân ủy trung ương và đoàn kiểm tra tiến hành kiểm điểm theo quy trình đối với Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 và đồng chí tư lệnh quân khu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0