16/06/2012 06:53 GMT+7

Vinalines tập trung vào vận tải biển

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines).

Xem toàn bộ nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Vinalines thực hiện tái cơ cấu để mạnh hơn, tập trung vào ba nhóm kinh doanh chính là: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ; tính toán cụ thể, xác định quy mô hợp lý đối với từng nhóm phù hợp với điều kiện của Vinalines và thị trường.

Về cảng biển, Thủ tướng lưu ý Vinalines cần nghiên cứu khả năng cơ cấu lại phần vốn góp tại các liên doanh đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển; phân tích rõ tính hiệu quả của phương án thoái vốn, sự phù hợp với quy định của pháp luật, đánh giá những thuận lợi, khó khăn nếu thực hiện.

Xem toàn bộ hồ sơ về Vinalines

Thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp cảng biển, tập trung đầu tư xây dựng, khai thác cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) và cảng Cái Mép, Thị Vải. Rà soát lại từng khâu trong hoạt động quản lý để cắt giảm chi phí, đảm bảo khai thác cảng biển có hiệu quả.

Đối với tàu biển, Thủ tướng yêu cầu Vinalines đẩy mạnh việc cơ cấu lại đội tàu, xác định cơ cấu đội tàu hợp lý, phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường; có phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ; thực hiện cổ phần hóa các công ty vận tải biển khi đủ điều kiện; có các biện pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu.

Thủ tướng yêu cầu Vinalines tiếp thu các ý kiến trên, hoàn thiện đề án tái cơ cấu Vinalines, báo cáo Bộ GTVT thẩm định, trình Thủ tướng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0