19/06/2013 20:42 GMT+7

Từ 24-6, Ngân hàng Hợp tác hoạt động

A.H.
A.H.

TTO - Kể từ ngày 24-6, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và hệ thống mạng lưới chính thức chuyển sang hoạt động theo tên gọi mới là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam với tên viết tắt là Ngân hàng Hợp tác (Co-opBank).

Ngân hàng Hợp tác có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng, chủ tịch hội đồng quản trị là ông Trần Quang, tổng giám đốc là ông Đỗ Mạnh Hùng.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền hạn và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp cũng như có trách nhiệm xử lý mọi tồn tại, phát sinh từ Quỹ tín dụng nhân dân trung ương phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan.

Ngân hàng Hợp tác và các khách hàng tiếp tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và khách hàng đang còn hiệu lực đến khi hết hạn hợp đồng theo thỏa thuận. Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch được thực hiện trên cơ sở có sự thống nhất của các bên, phù hợp với các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0