25/05/2014 07:00 GMT+7

Từ 1-6: điều chỉnh giá viện phí gần 2.000 dịch vụ

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - UBND TP.HCM đã có quyết định điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là giá viện phí) đối với 1.996 dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện ở các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Năm 2014 dự kiến tiếp tục điều chỉnh viện phíTP.HCM: viện phí sẽ bằng 65-75% khung giá tối đa

Theo quyết định này, kể từ ngày 1-6 trên địa bàn TP sẽ có 29 bệnh viện tuyến TP, 23 bệnh viện quận huyện, một khu điều trị, hai trung tâm, một phòng khám chuyên khoa và 322 trạm y tế phường xã, thị trấn sẽ điều chỉnh một phần giá viện phí. Phương án điều chỉnh viện phí thực hiện theo thông tư liên tịch của liên bộ Y tế - Tài chính.

Tuy nhiên, theo quyết định của UBND TP, việc điều chỉnh giá viện phí tại TP.HCM được xây dựng theo lộ trình ba năm và đạt mức tối đa khung giá đến năm 2016. Cụ thể, từ ngày 1-6 năm nay các bệnh viện TP sẽ điều chỉnh tăng viện phí ở mức 75% khung giá của thông tư liên tịch đối với 477 dịch vụ kỹ thuật và điều chỉnh tăng 1.519 dịch vụ kỹ thuật ở mức 65% khung giá thông tư liên tịch. Một năm sau các bệnh viện sẽ điều chỉnh tăng thêm 10% ở cả hai nhóm dịch vụ kỹ thuật nêu trên. Đến 1-6-2016, tất cả dịch vụ kỹ thuật sẽ điều chỉnh tăng bằng 100% khung giá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0