14/08/2015 08:21 GMT+7

TP.HCM không thu phí giữ xe 
ở cơ quan nhà nước

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Các cơ quan hành chính nhà nước phải niêm yết bảng “giữ xe miễn phí” ở vị trí thuận tiện cho người dân dễ thấy.

Các cơ quan nhà nước giao dịch, người dân không phải trả tiền giữ xe
Các cơ quan nhà nước không được thu tiền giữ xe của người dân khi đến giao dịch, liên hệ công việc

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng vừa yêu cầu chủ tịch UBND các quận huyện, thủ trưởng các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM không thu phí của người dân đến giao dịch, làm việc.

Thủ trưởng các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM nếu không bố trí khu vực giữ xe miễn phí hoặc thu phí giữ xe của người dân đến giao dịch, làm việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0