18/01/2019 11:53 GMT+7

Ông Trần Quốc Vượng: 'Kiên quyết đẩy lùi suy thoái trong Đảng'

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh như vậy tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, sáng 18-1.

Ông Trần Quốc Vượng: Kiên quyết đẩy lùi suy thoái trong Đảng - Ảnh 1.

Hội nghị đã bàn rất sâu về công tác tổ chức Đảng, sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ - Ảnh: NGỌC DIỆP

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Trong đó, trọng tâm là kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng; đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; tích cực tinh giản biến chế.

Ngoài ra, cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ông Vượng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nêu gương trở thành việc làm tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện.

Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.

Một nhiệm vụ khác là tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng theo phương châm "trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông".

Trước đó, phát biểu tham luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sau khi sắp xếp bộ máy, Bộ Công an đã góp phần tiết kiệm được 1.000 tỉ đồng.

Ông Tô Lâm cũng cho rằng sau khi sắp xếp, "bộ máy mới thì tư duy phải mới". Bộ Công an đề ra mục tiêu trong năm 2019 - 2020 sẽ giảm 5% tội phạm.

"Nếu giảm được 3000-5000 vụ án, mỗi năm sẽ có từng ấy gia đình không có người đi tù, không có từng ấy người bị hại. Nếu không giải quyết được vấn đề này, biên chế sẽ phình ra", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói.

Hội nghị đã đưa ra 8 nhóm giải pháp. Trong đó gồm các nội dung: kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước thu hẹp "một bộ phận không nhỏ" trong cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương tổng kết năm 2018, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có những chuyển biến tích cực. Công cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã có kết quả; cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được thúc đẩy rất mạnh mẽ...

Việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đang đi theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, chống tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Đến cuối tháng 10-2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương, khoảng 200 cục, vụ và tương đương, 65 ban, sở, ngành cấp tỉnh; giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; gần 200 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương, gần 10.000 lãnh đạo phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0