27/02/2012 04:50 GMT+7

Nâng cao sức cạnh tranh qua giải thưởng chất lượng quốc gia

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngày 26-2, giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2011 đã được trao cho 98 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam.

Giải thưởng chất lượng quốc gia được thực hiện từ năm 1996, đến nay đã có 1.399 lượt doanh nghiệp được trao tặng. Giải thưởng này được đánh giá theo bảy tiêu chí gồm vai trò lãnh đạo, hoạch định chiến lược, định hướng khách hàng và thị trường, đo lường, phân tích và quản lý tri thức, quản lý phát triển nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động và kết quả hoạt động.

Tại lễ trao giải, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng phải đổi mới phương thức giải thưởng chất lượng quốc gia để khuyến khích ngày càng nhiều hơn doanh nghiệp tham gia và trở thành phong trào rộng khắp cả nước về chất lượng, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó thủ tướng đánh giá giải thưởng chất lượng quốc gia có ý nghĩa trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, đặc biệt trong xuất khẩu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0