30/08/2021 18:59 GMT+7

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí

N.AN
N.AN

TTO - Theo Thủ tướng, đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, nên cần phân tích kỹ lưỡng để có giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí - Ảnh 1.

Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết số 19-NQ/TW về đất đai - Ảnh: TTXVN

Sáng 30-8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 19-NQ/TW tổ chức hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, cùng các điểm cầu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với sự tham dự, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính - trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Võ Văn Thưởng - thường trực Ban Bí thư, ông Trần Tuấn Anh - trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, cho hay quá trình tổng kết nghị quyết đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tổng hợp các nội dung, ý kiến các cấp, nhà quản lý, chuyên gia, nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước, tham vấn ý kiến các tổ chức quốc tế…

Theo đó, các ý kiến đã khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của sở hữu toàn dân về đất đai; nội hàm của Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai; làm rõ thêm những nội dung để đảm bảo sở hữu toàn dân có thể vận hành hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những vấn đề băn khoăn cũng được nêu ra như quản lý và sử dụng đất; về quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Theo đánh giá, các ý kiến góp ý có ý nghĩa quan trọng để đề xuất những quan điểm, định hướng mới, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với trọng tâm là sửa đổi Luật đất đai năm 2013.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này.

Theo Thủ tướng, đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, của mọi người dân. Do vậy, cần phải phân tích và chỉ ra được những nguyên nhân, từ đó có giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa nguồn lực đất đai và khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật đất đai là việc đại sự nên lắng nghe càng nhiều càng tốt Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật đất đai là việc đại sự nên lắng nghe càng nhiều càng tốt

TTO - Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa Luật đất đai năm 2013 là việc đại sự, nên lắng nghe càng nhiều càng tốt, nhiều người nói, từ nhiều phía, khiêm tốn, cầu thị, để đây thực sự là cơ hội tạo ra sự thay đổi căn bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0