02/06/2016 17:32 GMT+7

Lĩnh vực dịch vụ cần nhiều nhân sự cao đẳng

M.G
M.G

TTO - Nhóm lĩnh vực dịch vụ cần nhiều nhu cầu nhân lực qua đào tạo, tập trung nhiều ở bậc cao đẳng.

Ảnh minh họa về ngành Logistics. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa về ngành Logistics. Ảnh: Internet

Đối với lĩnh vực Dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ, nghiên cứu và triển khai, thành phố tiếp tục thúc đẩy các dịch vụ khoa học, công nghệ và tư vấn để tạo bước phát triển các lĩnh vực như: chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng suất và chất lượng sản phẩm, kiểm toán, chiến lược kinh doanh, luật pháp...

Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào sản xuất. Chú trọng phát triển lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và lĩnh vực quảng cáo; phát triển thị trường công nghệ.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai khoảng 8.100 người chiếm khoảng 3% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai chiếm 100%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 3,06%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 45,75%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 38,31%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 12,88%.

Trong khi đó, lĩnh vực Dịch vụ vận tải - Kho bãi - Dịch vụ là một phần của hoạt động chuỗi cung ứng. Theo Quyết định số 175 QĐ-TTg ngày 27/1/2011 của Thủ tướng phê duyệt “Chiến lược phát triển tổng thể khu vực dịch vụ của Việt Nam đến 2020” đã nêu rõ, Định hướng cơ bản phát triển chủ yếu đến năm 2020 là “Coi logistics là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển sản xuất, hệ thống phân phối các ngành dịch vụ khác và lưu thông hàng hóa”.

Ngành Dịch vụ vận tải - Kho bãi - Dịch vụ cảng của thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, đáp ứng nhu cầu là trung tâm về vận tải đường bộ, đường thủy, đường sông. Làm đầu mối chính trung chuyển hàng hóa cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam Bộ.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Dịch vụ vận tải - Kho bãi - Dịch vụ cảng khoảng 8.100 người chiếm khoảng 3% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Dịch vụ vận tải - Kho bãi - Dịch vụ cảng chiếm khoảng 85,99%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 47,96%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 25,33%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 7,78%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 4,19%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,73%.

Đối với lĩnh vực Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả của các dịch vụ đã và đang triển khai như: dịch vụ công; dịch vụ tích hợp hệ thống; dịch vụ thiết kế cổng thông tin; dịch vụ thanh toán điện tử; thanh toán trực tuyến, ngân hàng di động, ngân hàng qua Internet… tạo ra các dịch vụ mới có chất lượng và giá trị gia tăng cao theo Danh mục các dịch vụ công nghệ cao ưu tiên phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Ngành Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin khoảng 8.100 người chiếm khoảng 3% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Ngành Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin chiếm khoảng 98,62%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 18,06%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 42,93%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 23,52%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 13,15%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,96%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0