03/09/2015 12:15 GMT+7

Giảm số ngày thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định giảm số ngày thực hiện - là nội dung quy định vừa được Bộ Tài nguyên - Môi trường công bố lấy ý kiến các ngành, địa phương.

Theo dự thảo nghị định này, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 15 ngày, giảm 5 ngày - Ảnh: T.L

Theo dự thảo nghị định này, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận được quy định theo hướng giảm số ngày thực hiện thủ tục hành chính.

Những thủ tục trong dự thảo được quy định giảm số ngày thực hiện bao gồm:

Ngoài sửa đổi quy định, giảm số ngày giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, dự thảo nghị định cũng quy định thêm về thời gian thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

- Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày, giảm 5 ngày.

- Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày, giảm 5 ngày.

- Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày, giảm 5 ngày.

- Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày, giảm 5 ngày.

- Thủ tục gia hạn sử dụng đất là không quá 10 ngày, giảm 5 ngày.

- Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 5 ngày làm việc, giảm 5 ngày.

- Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày, giảm 5 ngày.

- Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất là không quá 15 ngày, giảm 15 ngày.

- Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 03 ngày làm việc, giảm 2 ngày.

- Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 5 ngày làm việc, giảm 5 ngày.

- Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 7 ngày làm việc, giảm 3 ngày.

- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày, giảm 20  ngày

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, dự thảo nghị định nêu trên sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị đến ngày 19-10, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0