19/09/2011 05:49 GMT+7

Đề nghị mời nước ngoài thẩm định giá viện phí

L.ANH
L.ANH

TT - Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội VN) Phạm Lương Sơn cho hay trước các đóng góp cho đề nghị tăng viện phí của Bộ Y tế, lãnh đạo bộ trao đổi với Bảo hiểm xã hội VN thống nhất sẽ thành lập nhóm chuyên gia độc lập và cần thiết có thể mời chuyên gia nước ngoài thẩm định lại đề xuất giá viện phí mới.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội VN đã thống nhất viện phí mới sẽ hài hòa hai tiêu chí: đảm bảo khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế và khả năng chi trả của 36 triệu người dân hiện chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cũng sẽ nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động nhằm hỗ trợ khả năng chi trả của người dân, như tái thành lập Quỹ 139 hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh và hỗ trợ tối đa để người cận nghèo có thể mua thẻ bảo hiểm y tế. Ông Sơn cho biết đã đề xuất Bộ Y tế có mức giá đặc thù cho tám vùng kinh tế - xã hội, đồng thời có lộ trình cụ thể cho việc đổi mới giá viện phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0