17/05/2017 11:15 GMT+7

​Bình Phước khuyến khích đầu tư vào ngành điều

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bình Phước có trên 134.000 ha điều, chiếm gần 50% diện tích điều cả nước, trong đó có 132.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 150.000 tấn.

Bình Phước đã được Chính phủ, Bộ NN&PTNT quy hoạch vùng nguyên liệu chính với 200.000 ha điều vào năm 2020. Hạt điều Bình Phước được chọn xây dựng thành thương hiệu quốc gia.

Về công nghiệp chế biến, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Bình Phước đạt 500 triệu USD, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (khoảng 1,6 tỷ USD). Hoạt động chế biến với hơn 200 doanh nghiệp và hơn 400 cơ sở, trong đó có 31 doanh nghiệp lớn với tổng công suất khoảng 82.000 tấn/năm, giải quyết việc làm cho 50.000 lao động, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, tỉnh cũng nhận thấy rằng, mặc dù diện tích trồng điều lớn nhất nước, nhưng sản phẩm chế biến từ hạt điều chưa đa dạng, chủ yếu là sơ chế, giá trị gia tăng thấp, đa số quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, đầu tư công nghệ vào sản xuất chưa đồng bộ... đã hạn chế khả năng cạnh tranh của hạt điều Bình Phước.

Vì vậy, để nâng cao vị thế các sản phẩm điều, tới đây, Bình Phước tập trung khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến, quản lý chất lượng sản phẩm và đặc biệt là kết nối, liên kết sâu với nông dân xây dựng vườn điều lớn, hỗ trợ đầu tư, hướng dẫn nông dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Bình Phước cũng kêu gọi và mong muốn hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong phát triển công nghiệp chế biến điều. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, thủ tục cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và hợp tác kinh doanh tại tỉnh.

Cùng với chính sách của Chính phủ về phát triển ngành điều, vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển điều Bình Phước bền vững đến năm 2020.

Sau thời gian thực hiện, đến nay Bình Phước bước đầu đã xuất hiện các mô hình liên kết trong sản xuất điều. Cụ thể toàn tỉnh hiện nay đã có 77.612 hộ trồng điều tham gia các hình thức liên kết tiêu thụ. 

Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam, nếu sản xuất hết công suất, ngành điều Việt Nam có thể chế biến tới 2 triệu tấn/năm, tức chiếm tới 2/3 tổng công suất chế biến điều toàn cầu.

Về lâu dài, Hiệp hội Điều Việt Nam đã tư vấn để Bộ NN&PTNT có những chính sách giữ diện tích cây điều (khoảng 350.000 ha) và đưa năng suất cây điều lên 2 tấn/ha vào năm 2020 (năm 2016 đạt 1,4 tấn/ha, năng suất này vượt Ấn Độ và cả 11 nước châu Phi có trồng điều).

Đáng chú ý, để bảo đảm sản lượng chế biến và xuất khẩu, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có cam kết hợp tác với các quốc gia trồng để xuất khẩu nguyên liệu điều cho Việt Nam. Mới đây, Hiệp hội Điều Việt Nam cũng đã tham gia đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Bộ NN&PTNT qua Bờ Biển Ngà để hợp tác, tìm cách giúp họ nâng năng suất của 1,7 triệu ha cây điều từ 0,4 tấn hiện nay lên cao hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0