10/03/2015 13:11 GMT+7

​Biên soạn Lịch sử Chính phủ VN

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam.

Theo đó, việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) để có một bộ sử để lại cho đời sau là cần thiết.

Phó thủ tướng yêu cầu việc hoàn thiện, bổ sung Lịch sử Chính phủ 1945-2005 và biên soạn mới Lịch sử Chính phủ từ tháng 5-2005 đến 2015 cần lưu ý bảo đảm tính hệ thống của toàn bộ cuốn biên niên sử 1945-2015.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0