14/04/2016 09:21 GMT+7

197 người ứng cử Quốc hội ở trung ương được cử tri tín nhiệm

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Hều hết 197 ứng cử viên đều đạt số phiếu tín nhiệm cao với tỉ lệ cử tri ở cơ quan công tác và nơi cư trú tín nhiệm từ 97% trở lên.

Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tai Hội nghị - Ảnh: V.V.T.

Sáng 14-4, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Thông tin tại hội nghị cho biết qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở trung ương không có các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh. 

Hầu hết 197 ứng cử viên đều được cử tri tín nhiệm cao 100%, chỉ có 5 người được cử tri ở cơ quan và 3 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm dưới 100% nhưng đều đạt từ 97% trở lên.

Tính đến ngày 13-4-2016, Ban thường trực Uỷ ban trung ương MTTQ VN đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Trung ương. Ban thường trực Uỷ ban trung ương MTTQ VN đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời là phản ánh của cử tri không có căn cứ, vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị hiệp thương nêu trên diễn ra trong ngày hôm nay sẽ xem xét, quyết định lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0