Nổi Bật

Title1

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tổ chức các kỳ họp thường niên lần lượt tại mỗi quốc gia thành viên.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại và là đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Diễn đàn APEC trong bối cảnh mới nhằm thúc đẩy các quan tâm chung. Năm APEC 2017 còn có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn (1998 - 2018).

Hinh1

Trước tuần lễ APEC 2017 tại Đà Nẵng, đã có rất nhiều cuộc họp và hội nghị chuẩn bị cho cuộc gặp của các nguyên thủ vào đầu tháng 11-2017. Theo lịch hoạt động được thông báo chính thức của Ban thư ký quốc gia APEC 2017, có khoảng 20 hội nghị lớn và 150 cuộc họp, hội nghị khác diễn ra dồn dập, liên tục trong năm tại nhiều địa phương của Việt Nam từ tháng 12-2016 đến tận tháng 10-2017.

Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến nhanh, khó lường. Xu thế hợp tác, liên kết kinh tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dù cạnh tranh, cọ xát giữa các quốc gia vẫn phức tạp. Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế - chính trị của thế giới, là đầu tàu tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.