Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của trưởng khoa 'làm tiền'

10/04/2017 19:30 GMT+7

TTO - Lãnh đạo UBND quận Gò Vấp chỉ đạo phòng nội vụ cùng với ban giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp xem xét tạm thời đình chỉ các hoạt động theo qui định đối với bác sĩ Vũ Hoàng Hà.

Sau khi Tuổi Trẻ có bài viết Trưởng khoa "làm tiền" bệnh nhân, ngay trong sáng 10-4, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp, TP.HCM đã có cuộc họp để chỉ đạo kiểm tra, xác minh các vấn đề mà báo nêu liên quan vi phạm của bác sĩ Vũ Hoàng Hà - phó giám đốc Bệnh viện Gò Vấp, kiêm trưởng khoa ngoại bệnh viện này.

Theo ông Lê Hoàng Hà - chủ tịch UBND quận Gò Vấp, việc làm của bác sĩ Hà là không thể chấp nhận được. UBND quận đã họp ngay khi nắm thông tin và kết luận ba vấn đề cần làm ngay để có thông tin chặt chẽ, đầy đủ nhằm kết luận và xử lý chính xác.

Một là, giao cho một đồng chí phó chủ tịch quận chỉ đạo phòng nội vụ cùng với ban giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp đối chiếu các qui định pháp luật để xử lý ngay cũng như tạm thời đình chỉ các hoạt động theo qui định đối với bác sĩ Vũ Hoàng Hà.

Hai là giao Thanh tra quận Gò Vấp tham mưu cho UBND quận lập đoàn thanh tra chuyên đề toàn diện các hoạt động của liên chuyên khoa (ngoại tổng hợp, chấn thương chỉnh hình - PV) có liên quan tới các hoạt động lãnh đạo cũng như thực hiện phẫu thuật của bác sĩ Hà.

Từ đó có cơ sở để áp dụng các qui định pháp luật nhằm chấn chỉnh công tác quản lý chung của bệnh viện cũng như có cơ sở xem xét mức độ vi phạm của bác sĩ Hà để thực hiện theo qui định của pháp luật.

Thứ ba là yều cầu ban giám đốc bệnh viện Gò Vấp phải chấn chỉnh ngay, xây dựng đề án để nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện và phục vụ người dân.

L.TH.H