Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Xử lý các thủy đài không còn sử dụng trên địa bàn TP.HCM

10/08/2017 11:19 GMT+7

UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý các thủy đài không còn sử dụng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các thủy đài hiện đang sử dụng và tiếp tục sử dụng, UBND các quận-huyện cần yêu cầu chủ sở hữu thủy đài lập phương án kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn cho công trình thủy đài theo đúng quy định.

Đối với các thủy đài không còn sử dụng, UBND các quận-huyện cần chủ trì việc tháo dỡ thủy đài, yêu cầu chủ sở hữu thủy đài lập phương án và tổ chức tháo dỡ ngay các thủy đài không còn sử dụng; đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cũng như tài sản của người dân và các công trình lân cận xung quanh thủy đài.

Sở Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận-huyện và các sở-ngành có liên quan rà soát, báo cáo phương án cấp nước an toàn và sử dụng diện tích đất sau khi tháo dỡ các thủy đài để tránh lãng phí; đồng thời theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tháo dỡ, cũng như việc duy tu bảo dưỡng định kỳ các thủy đài trên địa bàn thành phố...

Nguồn: UBND TP.HCM