Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

22/12/2009 05:42 GMT+7

TT - Sáng 21-12, Đảng ủy quân sự trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2009), 20 năm ngày quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2009).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói quân đội cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, quán triệt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quân đội phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân...

Thứ hai, nhanh chóng phát triển công nghiệp quốc phòng, các ngành kinh tế quốc phòng gắn với bảo đảm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của quân đội. Đồng thời kết hợp nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện bộ đội với nghiên cứu cải tiến, đổi mới vũ khí trang bị, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tác chiến mới. Nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho quân đội nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện kẻ thù sử dụng vũ khí công nghệ cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Thứ ba, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Thứ tư, quân đội tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, cùng các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và toàn dân đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn.

Cũng tại lễ kỷ niệm, đại tướng Phùng Quang Thanh - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Đảng ủy quân sự trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã nhấn mạnh: “Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân đội ta thật sự là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng”.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ việc tiếp tục chấn chỉnh tổ chức quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; coi trọng xây dựng cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, bảo đảm cả số lượng và có chất lượng cao; đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có năng lực toàn diện và chuyên sâu, nắm vững và thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.

Đồng thời tích cực đổi mới công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự, sớm phát hiện, dự báo được những xu hướng phát triển, những vấn đề mới tác động đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng nhằm nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

V.V.THÀNH