Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Truy thu bảo hiểm thất nghiệp hai năm liền?

04/01/2011 01:02 GMT+7

TT - Phòng giáo dục huyện Long Hồ (Vĩnh Long) thông báo sẽ trừ lương tháng 1-2011 của giáo viên để truy thu tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đầu năm 2009 đến hết năm 2010. Việc truy thu BHTN trong thời điểm giáp tết như vậy làm giáo viên rất khó khăn vì lương của chúng tôi rất thấp.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng Phòng giáo dục huyện Long Hồ, trả lời:

- Phòng giáo dục có thông báo sẽ truy thu BHTN đối với giáo viên bằng cách trừ lương tháng 1-2011 nhưng chỉ trừ 6% (tương đương khoảng 120.000 đồng). Việc truy thu BHTN đối với giáo viên từ năm 2009 đến nay là do cơ quan bảo hiểm xã hội mới khẳng định giáo viên cũng thuộc đối tượng nộp BHTN. Với mức đóng BHTN là 1%/tháng lương thì phải truy thu 24% lương cho 24 tháng. Chúng tôi chỉ thu 6%/lương tháng 1-2011 và thu trong bốn tháng, mức truy thu này không ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu của giáo viên.

Một số giáo viên ở huyện Long Hồ