Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Interactive Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

09/11/2016 14:32 GMT+7

TTO - Tuổi Trẻ Online cập nhật trực tuyến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Số phiếu hiển thị là phiếu đại cử tri. Tỷ lệ phần trăm hiển thị là số phiếu cử tri phổ thông.

TTO